ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า นำไปใช้ทำอักษรเบรลล์อย่างไร

Old-desktop

พอพ้นปีใหม่มาได้ไม่เท่าไร เชื่อว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทิ้งไปอย่างไม่เสียดาย นั่นคือ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ที่คงไม่สามารถใช้ปีใหม่ได้แล้ว แต่ว่าการเอาไปทิ้งเป็นเศษขยะ หรือเอาไปขายเป็นเศษกระดาษนั้นก็คงจะไม่ได้คุณค่ากลับคืนมาสักเท่าไร เราสามารถนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช่แล้วเหล่านั้นไปทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกนั่นคือ การนำไปบริจาคให้กับคนตาบอดเพื่อทำอักษรเบลล์ได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำได้อย่างไร ก่อนจะไปถึงต้องนั้นต้องอธิบายก่อนว่า จริงๆ แล้วไม่เพียงแต่ปฏิทินเก่าเท่านั้นที่รับบริจาค กระดาษอย่างอื่นก็รับบริจาคเช่นกัน แต่เน้นปฏิทินตั้งโต๊ะเป็นเพราะว่ากระดาษของปฏิทินตั้งโต๊ะ ค่อนข้างหนาและคงทน นั่นทำให้เวลาเอาไปทำอักษรเบลล์แล้วมันจะอยู่ได้นานและไม่ขาดง่ายระหว่างการพิมพ์ด้วย ส่วนขั้นตอนการทำก็คือ เค้าจะเอากระดาษปฏิทินตั้งโต๊ะไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิเศษเฉพาะให้ออกมาเป็นอักษรเบลล์ ซึ่งจะผ่านการจุดจนเป็นนูนๆ ขึ้นมาเพื่อให้คนตาบอดอ่านโดยเฉพาะนั่นเอง ดังนั้นก่อนจะโละปฏิทินตั้งโต๊ะครั้งต่อไป มาร่วมกันบริจาคเพื่อทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ให้กับคนตาบอดจะได้ประโยชน์กว่าเยอะ สามารถบริจาคได้ที่สมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย