โครงการ The Fifty at Fifty

The-Fifty-at-Fifty

ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า ผู้พิการนอกจากความลำบากในการใช้ชีวิตแล้ว การเข้าถึงเอกสารบางอย่างยังถือว่าเป็นเรื่องยากด้วย เนื่องจากว่าเอกสารบางอย่างไม่ได้มีการทำให้อยู่ในรูปแบบหนังสืออักษรเบลล์หรือหนังสือเสียงแต่อย่างใด นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการ The Fifty at Fifty โครงการที่เฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 50 ปี ด้วยการจัดทำหนังสืออักษรเบลล์และหนังสือเสียงที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน อย่างเช่น กฎบัตรอาเซียน, วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน, ปฏิญญากรุงเทพ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงเรื่องราว ข้อมูลที่สำคัญของอาเซียนได้ด้วย นอกจากนั้นโครงการนี้ผู้จัดทำสื่อหนังสืออักษรเบลล์และหนังสือเสียงนั้น ได้จัดทำเผยแพร่ไปยังประเทศสมาชิกด้วย นับว่าเป็นการจัดทำเอกสารครั้งสำคัญเลยทีเดียว โดย นาย ดอนปรมัตถ์วินัย ได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 50 ณ.กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์นั้น มอบเอกสารดังกล่าวให้กับทุกประเทศสมาชิกด้วย รวมถึงการมอบให้กับ นาย เล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนอีกชุดหนึ่ง ก็หวังว่าจะได้มีการพัฒนาเอกสารอื่นๆ ของอาเซียนในรูปแบบหนังสืออักษรเบลล์และหนังสือเสียงอีกหลายเรื่องราว เพื่อให้ผู้พิการทางสายได้ ได้มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น