บิดาอักษรเบรลล์

Braille13

ชายตาบอดผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของภาษาเบรลล์ หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) เกิดเมื่อ 4 มกราคม 1809 หมู่บ้านคูปเฟรย์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นบุตรชายของช่างทำอานม้า เบรลล์ สูญเสียดวงตาให้ในอุบัติเหตุเมื่อเขาอายุได้เพียง 3 ขวบ ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสำหรับคนตาบอดในกรุงปารีส เบรลล์ ได้เริ่มคิดค้นตัวอักษรจุดประขึ้น ทำให้ผู้คนที่สูญเสียดวงตาสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ แต่ช่างน่าเสียดายที่เขาได้

Read More