ช่วยคนตาบอดเปิดตัวเครื่องอ่านเลขสลากกินแบ่งฯ แบบพกพา

Blindly-Launched

ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตา ที่ยึดอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เป็นจำนวนมาก โดยคนตาบอดสามารถทราบหมายเลข ด้วยการให้คนสายตาปกติช่วยอ่าน แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่ออ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยตัวเลื่อน ซึ่งทำหน้าที่จับโทรศัพท์มือถือพร้อมเลื่อนไป – มา เพื่อปรับระยะเข้า – ออกได้ รวมทั้งมีฐานยึดช่องใส่สลาก โดยอุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ จะต้องใช้งานร่วมกับ Smartphone ที่ติดตั้ง Application สแกนสลากจากช่องใส่สลาก ในส่วนของการใช้งานจำต้องติดตั้งในบริเวณด้านหน้ากล้องของ Smartphone ชี้ตรงไปยังช่องใส่สลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นขยับตัวเลื่อนเข้าออกเพื่อให้ได้ระยะที่ Application สามารถอ่านหมายเลขได้ โดยมันจะแสดงผลการอ่านค่าของหมายเลขให้แก่ผู้ใช้ได้ทราบในรูปแบบของเสียง แต่เมื่อนำมาปฏิบัติจริงแล้วคงเป็นเรื่องยากพอสมควรที่คนตาบอดจะเปิด Application รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตัวเอง

ทำให้ล่าสุด ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประดิษฐ์ ‘เครื่องอ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบพกพา’ ขึ้นโดยมันเป็นอุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอด ที่สามารถบอกหมายเลขออกมาเป็นเสียงพูดจากลำโพง โดยมีการกดปุ่มเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้น ทำให้คนตาบอดสามารถทราบหมายเลขได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคนตาบอดต้องการทราบหมายเลขก็ทำได้ ด้วยการนำสลากแนบกับตำแหน่งบนตัวอุปกรณ์โดยมีขอบอ้างอิง เพื่อให้ตำแหน่งของสลากอยู่ตรงจุดเดิมทุกครั้ง ตามด้วยกดปุ่มแค่ครั้งเดียว เพื่อให้ตัวอุปกรณ์บอกหมายเลขใบนั้น ออกมาเป็นเสียงพูด ตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายสามารถพกพาได้อย่างสะดวก ซึ่งประกอบด้วยกล้องดิจิตอลขนาดเล็ก , สวิตซ์ที่ต่อเข้ากับบอร์ด Microprocessor Raspberry Pi 3 ถ้ามีการกดสวิตช์นี้ บอร์ด Microprocessor จะควบคุมให้กล้องดิจิตอลถ่ายหมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นก็จะทำการประมวลผลโดยการนำภาพถ่าย ไปค้นหาภาพของเลข 0 ถึงเลข 9 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเก็บไว้ในหน่วยความจำ เมื่อประมวลผลได้ค่าตัวเลขครบ 6 ตัวแล้ว บอร์ดMicroprocessor ก็จะให้มีการเล่นไฟล์เสียงทีละตัว โดยประมวลผลออกมาทางลำโพงจนครบหกหลัก เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คนตาบอดนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้ต้นทุนโดยรวมอยู่ที่ 2,500 บาท

โดยผลงานชิ้นนี้ทาง NU vision ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำไปทดลองเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – เดือนกันยายน 2560 สุดท้ายผลจากการทดลอง พบว่า เครื่องมือดังกล่าวมีความแม่นยำ 100 %  ตอบสนองต่อความต้องการของคนตาบอดที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างแท้จริง