นิทานที่เหมาะสำหรับเด็กตาบอดจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Blind-Children-pic

ผู้คนประมาณ 300 ล้านคนบนโลกนี้ ประสบกับปัญหาที่เกี่ยวกับการมองเห็น และผู้คนจำนวน 40 ล้านคนในนั้นตาบอดสนิท เพราะฉะนั้นการสัมผัสเป็นสิ่งที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากโลกใบนี้ พวกเขาต้องใช้มือเพื่อทำหน้าที่แทนการมองเห็น คนตาบอดสามารถเรียนรู้ตัวอักษรเบรลล์ จนกระทั่งอ่านหนังสือเบรลล์ได้ หากแต่คนตาบอดจะไม่เข้าใจในคำอธิบายจากตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการสัมผัสสิ่งของในชีวิตประจำวันจะทำให้คนตาบอดรู้จักและรับรู้ในของสิ่งนั้นด้วย เช่น โต๊ะ , เก้าอี้ , ดินสอ , ยางลบ เป็นต้น แต่ของบางอย่างก็ไม่อาจสัมผัสถึงมันได้เช่น ตึกสูง , ภูเขา , เครื่องบิน เป็นต้น

โดยโครงงานที่มีชื่อว่า “Tactile Eyesight” ได้ชนะเลิศในงานประกวด “Global Startup Battle” ในปี 2015 แห่งสาธารณรัฐลัตเวีย ในการทำหนังสือเพื่อคนตาบอดร่วมกับบริษัท Mass Portal หนังสือนี้มีความพิเศษ คือ มีด้านหนึ่งเป็นตัวอักษรเบรลล์ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปภาพแบบนูนต่ำ โดยช่วยทำให้ผู้อ่านรับรู้ รวมทั้งจินตนาการถึงสิ่งที่ข้อความบรรยายไว้ในอีกหน้าหนึ่ง

ในสมัยก่อนการผลิตสื่อแบบนี้ล้วนเต็มไปด้วยความยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งยังใช้เวลานานมาก เนื่องจากจะต้องทำด้วยมือทั้งหมด หากแต่เมื่อนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติเข้ามาช่วยในการผลิต จึงทำให้งานเสร็จเร็วและง่ายดายขึ้นมาก

โดยหนังสือเล่มแรกผลิตออกมาเป็นนิยายเป็นตอนๆ ชื่อ Missing Monkey จนได้รับรางวัล Luīzes Pastores Art ทางด้านบริษัท Mass Portal และ Mareks Matisons ผู้ก่อตั้งโครงงาน ได้ใช้ภาพวาดของ Elīnas Brasliņas มาทำเป็นภาพ 3 มิตินูนต่ำ จากการใช้โปรแกรม SketchUp แล้วพิมพ์ออกมาโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ต่อมาก็ได้มีการหยิบนิทานชื่อดัง ซึ่งได้รับความนิยมของเด็กทั่วไปมาทำ เช่น Goodnight Moon, Harold and the Purple Crayon , Dear Zoo เป็นต้น โดยหน้าตาของนิทานสำหรับเด็กตาบอดนี้ มีลักษณะเป็นแผ่นรูปภาพหลายๆ สี ประกอบด้วยตัวอักษรเบรลล์ เพื่อให้เด็กสามารถอ่านนิทาน พร้อมจับรูปภาพเพื่อจินตนาการควบคู่ไปด้วยกันได้ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถเล่านิทานผ่านรูปภาพพวกนี้ได้เช่นเดียวกัน

ในปัจจุบันนี้หนังสือก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จัดเป็นสัญลักษณ์ของพัฒนาการของมนุษย์ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ภาพวาดในหนังสือมีความหมายต่อเด็กๆมาก เมื่อเด็กได้ดูภาพ เขาจะได้เรียนรู้คำใหม่ๆ และแนวคิดต่างๆ นั่นก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเช่นเดียวกัน ส่วนเด็กที่มีปัญหาทางการมองเห็น พวกเขาจะได้เรียนรู้ผ่านภาพวาด 3 มิติ โครงงานนี้จะช่วยทำให้เขาได้สัมผัสโลกที่ไม่เคยรู้จัก

สุดท้ายนี้ก็หวังว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ จะพัฒนาออกไปในหลายๆประเทศทั่วโลก เพื่อให้เด็กๆเติบโตมาอย่างมีความสุข