อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ของคนตาบอด

esight-image

การสอนเด็กตาบอดเรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งเขาสามารถฟังจากสมุดออกเสียงได้หรืออักษรเบรล์ลได้ดีเยี่ยม ถึงจะตาบอกแต่หูของพวกเขาไม่ได้ดับไปด้วย โดยสามารถนำความรู้เรื่องการเรียนการสอนลงไปในสมุดออกเสียงได้ เพื่อให้พวกเขาได้มีหนังสือเสียงช่วยในการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเด็กตาบอดมีทางเดียวเพื่อสามารถพัฒนาความรู้ได้ดีคือสมุดเสียง  สำหรับคนตาบอดไม่มีอะไรสอนได้ดีเท่ากับสมุดเสียง สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่จากเสียงที่ออกมาจากหนังสือรวมถึงเครื่องอักษรเบรลล์ซึ่งพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วที่สุด

digito-phone

สื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาไม่ได้มีหลายทางสักเท่าไหร่ พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเรียนออกเสียงเป็นวิธีของการเรียนที่สำคัญมากที่สุด ควรสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้มากที่สุดถ้าในวันที่พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ เขาคืออนาคตของชาติ ซึ่งถ้าคนตาบอดมีความรู้กันมากขึ้นพวกเขาสามารถประกอบอาชีพได้ อย่างการร้องเพลงหารายได้เข้าศูนย์ต่างๆขั้นตอนนี้ก็ได้มาจากการเรียนรู้จากหนังสือออกเสียง วิธีการเรียนรู้ของคนตาบอดคือ ใช้มือสัมผัสและฟังจากเสียงคือขั้นตอนการเรียนรู้ของพวกเขา สามารถสอนพัฒนาการต่างๆให้กับคนตาบอดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โตขึ้นพวกเขายังสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้เพราะมีสถานที่ยอมรับการทำงานอยู่ เนื่องจากเป็นการช่วยหารายได้กับคนตาบอดให้พวกเขาได้เปิดโอกาสการหาเลี้ยงตัวเอง สำหรับสื่อการเรียนรู้สามารถหาได้จากศูนย์พัฒนาคนตาบอดหรือสถานที่ช่วยเหลือต่างๆ คนตาบอดสามารถหารายได้มากขึ้นจากสมัยก่อน ในสมัยนี้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นมากมายจากสมัยก่อน โลกได้พัฒนาไปไกลพวกเขาจึงมีเทคโนโลยีในการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของผู้พิการอื่นๆด้วย เนื่องจากการพัฒนาในสมัยนี้ได้มีการหารายได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน เพราะการเป็นศิลปินไม่ใช่เรื่องยากเลย พวกเขาต้องฝึกฝนในเรื่องเสียงเพลงฟังจังหวะดนตรีในเพลง

clowk-watch

ต้องใช้เทคนิคฝึกฝนเรื่องฟังจังหวะและแกะเพลงให้เป็น จังหวะเป็นสิ่งสำคัญในการขับร้องออกมาอย่างมาก เพื่อพัฒนาความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันหยุดพักจากสื่อการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพทั้งหลาย โดยสามารถฝึกฝนไปได้เรื่อยๆโดยสามารถเห็นได้ว่าพวกเขาได้พัฒนาไปถึงไหนแล้ว สื่อการเรียนการสอนมีอยู่หลายช่องทางต่างจากสมัยก่อน โดยเครื่องมือเรียนรู้ของคนตาบอดได้ถูกพัฒนาไปเรื่อยจนมีความทันสมัยกว่าเดิมอย่างมาก ลองแนะนำการเรียนการสอนให้ถูกต้องกับพวกเขา