อักษรเบลบนธนบัตร ประโยชน์มหาศาลสำหรับผู้พิการทางสายตา

อักษรเบลบนธนบัตร เป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยให้คนตาบอดสามารถใช้ธนบัตรได้อย่างสะดวกและถูกต้องเช่นเดียวกับคนทั่วไป เพราะคนตาบอดนั้นก็มีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่ากันกับคนทั่วไป จึงต้องมีการอำนวยความสะดวกให้มีความเท่าเทียมกัน สามารถใช้เงินจับจ่ายซื้อของได้ด้วยตนเอง โดยประเทศแรกในโลกที่ผลิตธนบัตรสำหรับคนตาบอดขึ้นนั้นคือประเทศแคนาดาราวปี 2001 โดยใช้วิธีการทดลองและวิจัยอยู่หลายวิธีเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลว่าคนตาบอดและผู้มีปัญหาทางสายตาแบบต่าง ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดนั้นจะสะดวกวิธีใด เช่น การทำสัญลักษณ์อักษรเบลที่มุมธนบัตร ความแตกต่างของขนาดธนบัตร การทำตัวเลขให้นูนขึ้นมาจากตัวธนบัตร เป็นต้น จากนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลและได้ข้อสรุปว่า การทำอักษรเบลบนธนบัตรนั้นเหมาะสมที่สุด และเพิ่มเติมที่การทำตัวเลขให้ใหญ่และนูนขึ้นมาจากธนบัตรให้มากขึ้น ซึ่งเมื่อได้ให้คนตาบอดทดลองใช้แล้วปรากฏว่ามีผลลัพธ์ที่ดีทีเดียว ทำให้พวกเขาใช้ธนบัตรได้ง่ายขึ้น และไม่เพียงแต่คนตาบอดเท่านั้น คนชราหรือผู้มีปัญหาทางสายตาก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากธนบัตรแบบนี้ได้อีกด้วย

banknotes

สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีการเริ่มผลิตธนบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดเมื่อปี 2013 โดยมีการพิมพ์สัญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้สีน้ำเงินสองดอกวางในลักษณะแนวเฉียงบนธนบัตรใบละ 50 บาท จากนั้นจึงตามมาด้วยธนบัตรใบละ 20 โดยทำสัญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้สีเขียวสองดอกโดยวางในแนวตั้งเมื่อปี 2014 และในครั้งล่าสุดในผลิตธนบัตรใบละ 500 บาทซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นดอกไม้สีม่วงสามดอกแทน ธนบัตรที่มีสัญลักษณ์พิเศษเหล่านี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดได้มากและรวดเร็วขึ้น จากวิธีการเมื่อสมัยก่อนที่คนตาบอดต้องอาศัยการแยกธนบัตรชนิดต่าง ๆ ด้วยขนาด ซึ่งในสมัยก่อนมีการผลิตอุปกรณ์วัดธนบัตรที่มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกที่สามารถพับได้ เมื่อจะใช้วัดก็ใช้วิธีสอด

bank-paper

ธนบัตรเข้าไปแล้วพับปลายธนบัตรลงมา ถ้าไปจรดกับเส้นบนตัววัดที่มีอักษรเบลระบุบอกก็จะรู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช้าและไม่สะดวก อุปกรณ์วัดธนบัตรนี้ก็หาซื้อยากมากอีกด้วย ดังนั้นเมื่อมีการผลิตสัญลักษณ์บนธนบัตรเพิ่มขึ้นเพื่อคนตาบอดก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถใช้ธนบัตรได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และในอนาคตอีกไม่นานนี้ก็จะมีการทำสัญลักษณ์เพื่อคนตาบอดบนธนบัตรใบละ 100 บาทและ 1,000 บาทอีกด้วย