เกร็ดความรู้และที่มาของตัวอักษรเบรลล์

braille-letters

อักษเบรลล์ใช้สำหรับคนตาบอด ซึ่งที่มาของอักษรเบรลล์เกิดจาก หลุยส์ เบรลล์ เกิดอุบัติเหตุจากพ่อของเขาทำให้ตาบอดขึ้นตอนอายุ 3 ขวบ และพออายุได้ 4 ขวบ สภาวะของอาการเกิดรุนแรงขึ้นจึงทำให้เขาตาบอดทั้งสองข้าง โดยเบรลล์ก็ยังได้เข้าเรียนด้วยเงินสนับสนุนของพ่อ ซึ่งในปี1821ได้มีนายทหารมาเยี่ยมโรงเรียนจึงสอนวิธีส่งข่าวสารในเวลากลางคืนของทหาร เรียกว่า nigh-writing เป็นรหัสจุดโดยใช้จุดทั้ง 12 จุด ซึ่งใช้งานยาก ในปีนั่น เบรลล์จึงเริ่มประดิษฐ์อักษรจุดขึ้นมาบ้าง โดยเบรลล์ใช้เพียง 6 จุดนำนิ้วเดียววางลงบนจุด

braille-book

อักษรเบรลล์ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคน กระทั่งในปี 1868 เมื่อ Dr. Thomas Armitage กับเพื่อนทั้ง 5 คน ได้นำอักษรเบรลล์ไปตีพิมพ์ในหนังสือ Braille’s system จนปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ทุกประเทศ โดยใช้กับคนตาบอดหรือผู้พิการทั้งหลายเกี่ยวกับระบบสายตา ทางโรงเรียนหรือศูนย์ดูแลคนตาบอด นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลายอย่างเพื่อฝึกอ่านหรือออกเสียงกับคนตาบอดและสอนให้คนตาบอดอ่านหนังสือหรือออกเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อักษรเบรลล์ต้องใช้ทักษะในการเรียนรู้มาก ซึ่งผลวิจัยออกมาว่าเด็กที่เข้าเรียนอักษรเบรลล์มีความรู้เยอะมากขึ้นต่างจากเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนอักษรเบรลล์ โดยความสามารถต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ศูนย์ฝึกสอนจึงได้นำอักษรเบรลล์มาสอนในศูนย์ของตนเอง เพื่อสอนเด็กให้มีทักษะรวมถึงความรู้ โดยสามารถเห็นได้ว่าเด็กตาบอดมีการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเป็นผลดีอย่างมาก

braille-shadow

เนื่องจากสอนมาตั่งแต่อุยังน้อยจนโต ถึงมีความสามารถในการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ได้ ด้วยผลวิจัยออกมาในทางบวกของการนำอักษรเบรลล์ไปสอนเด็กๆตาบอด และประสบความสำเร็จต่อผลเรียนรู้ในแต่ละเทมอ ผลออกมาอย่างน่าตกใจจากเด็กมีความรู้น้อยกลายเป็นเด็กสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงสามารถระบุได้ว่าตัวอักษรนี้คืออะไรเพียงนำมือคลำตามจุด หรือลายจุดที่ถูกนำมาปะๆไว้ในแผ่นอลูมิเนียมหรือพลาสติกนำเข้า ซึ่งคนตาบอดใช้นิ้วคลำตามจุดว่ามีกี่จุดจึงสามารถตอบได้ว่าเป็นตัวอะไรและออกเสียงอย่างไรสำหรับคำนั่น โดยอักษรเบรลล์นำจุดมาเรียงต่อกันเป็นลักษณะต่างๆและเทียบตารางของอักษรไทย สระ วรรณยุกต์ รวมไปถึงตัวเลขต่างๆ โดยเป็นการเรียนขั้นพื้นฐานของคนตาบอดเหมือนเด็กเริ่มเรียนทั่วไปในโรงเรียนปกติ