โรงเรียนอักษรเบรลล์ต่างประเทศ

Braille12

เพอร์กิน โรงเรียนสำหรับคนตาบอดอันดับหนึ่งของโลก

เพอร์กิน (Perkins) ถือเป็นสถานที่ ๆ ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดในการพัฒนาและช่วยเหลือการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไป หรือผู้ที่ตาบอด มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว้างขวาง โดยแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ เพื่อรองรับการจัดการต่าง ๆ สำหรับให้คำปรึกษา และการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลในทุก ๆ ด้าน เป้าหมายหลักของโรงเรียนแห่งนี้คือการเตรียมคนหนุ่มสาว ให้พร้อมกับการใช้ชีวิตและทำงานได้ในสังคมเหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไป

 

พื้นที่ทั้ง 5 บริเวณของเพอร์กิน

 1. โรงเรียนสำหรับผู้สูญเสียทางการมองเห็น

รองรับนักเรียนได้ถึง 200 คน โดยมีการเรียน การสอนจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มากมาย เป็นแหล่งการเรียนหลักเพื่อพัฒนาเด็กให้เตรียมพร้อมสู่สังคม

 1. สถาบันนานาชาติเพอร์กิน

สถานแห่งนี่สร้างมาเพื่อให้เด็กที่สูญเสียดวงตาได้รับการเรียนการสอน จากทั้งหมด 67 ประเทศ พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาและหวังว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กทั้ง 4 ล้าน 5 แสนคน ที่ตาบอดทั่วโลกได้รับการศึกษาได้อย่างครบถ้วน

 1. ศูนย์วิจัยและสถานให้คำปรึกษาเพอร์กิน

ที่นี่เป็นแหล่งรวมนวัตกรรมเพื่อภาษาเบรลล์โดยเฉพาะ พวกเขาทำงานกันเพื่อออกแบบเครื่องมือที่คนตาบอดสามารถใช้งานได้ และมีใช้งานได้ในราคาถูก รวมไปถึงการให้คำปรึกษากับครอบครัวที่มีบุตรที่สูญเสียดวงตา หรือ กำลังสูญเสียที่ต้องการคำแนะนำในการเตรียมพร้อม สถานที่แห่งนี้ทำงานร่วมกันกับรัฐบาล เพื่อช่วยให้เข้าถึงและช่วยเหลือบุคคลได้ทั่วถึง

 1. ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับภาษาเบรลล์ในเพอร์กิน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ มีเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อภาษาเบรลล์โดยเฉพาะเท่านั้น

 1. ห้องสมุดเพอร์กิน

ภายในห้องสมุดแห่งนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเบรลล์มากกว่า 530,000 ชิ้น ตั้งแต่ หนังสือ เสียงเพลง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้บริการในประเทศสหรัฐอเมิกรในปี 1835 และยังคงให้บริการจนในปัจจุบันนี้

Braille11

คณะผู้บริหารและทำงานของเพอร์กิน

Dave Power เป็นประธานและผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนเพอร์กิน โรงเรียนสำหรับผู้สูญเสียดวงตา ซึ่งจัดเป็นที่แรกในสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์ด้านการตลาดมากว่า 25 ปีโดยอดีตเคยเป็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท Sun Microsystems และบริษัท RSA Security กับบริษัทอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จมากมายก็เพราะเขา โดยที่เขามีบุตร 1 คนที่สูญเสียทั้งการได้ยิน และมองเห็น และได้รับการศึกษาจนสำเร็จจากเพอร์กินในปี 2009 ในขณะที่เขาทำงานเป็นผู้บริหารให้เพอร์กินมาตั้งแต่ปี 2003 ด้านล่างคือคณะทำงานและบริหารทั้งหลายของเพอร์กินทั้ง 7 คน

 1. Ed Bosso (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์การศึกษาและกำหนดแบบการเรียน)
 2. Kim Charlson (ผู้บริหารห้องสมุดเพอร์กิน)
 3. Michael Delaney (ผู้บริหารสถาบันนานาชาติเพอร์กิน)
 4. Kate Margolese (หัวหน้าฝ่ายการตลาด)
 5. Betsy McGinnity (ผู้จัดการฝ่ายการเรียนการสอน)
 6. Bill Oates (รองประธานจัดการศูนย์วิจัยเพอร์กิน)
 7. David Whalen (หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา)