Audio Description , Animation เพื่อผู้พิการทางสายตา

Audio-Animation

จากประชากรในประเทศไทยทั้งหมด 66 ล้านคน มีผู้พิการทางสายตามากถึง 700,000 สำหรับ ผู้พิการทางสายตา ถึงแม้พวกเขาจะไม่อาจมองเห็นภาพใดๆได้เลย แต่พวกเขาก็ยังสามารถรับฟังเสียง ได้อย่างเข้าใจเช่นเดียวกัน แต่บางครั้งเมื่อไม่ได้ยินเสียงประกอบในบางฉาก พวกเขาก็ไม่อาจเก็บรายละเอียดใดๆ ได้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้น

Read More

ร่วมประชารัฐกับแนวคิดสถาบันสุนัขนำทางคนตาบอด

ยายตาบอด

คนตาบอดในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งการใช้ชีวิตของผู้พิการเหล่านี้ต้องยอมรับว่ายากลำบากมากๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเองที่ยังไม่ได้มีพื้นที่สำหรับคนพิการทางสายตามากนัก การจะเดินไปไหน ทำอะไรก็เป็นเรืองลำบากทั้งถนนหนทางก็ไม่ได้มีไว้สำหรับคนตาบอด

Read More

ประสบการณ์ของคนตาบอดในโรงภาพยนตร์ครั้งแรก

Blind-cinema

ผู้พิการทางสายตาหรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่าคนตาบอด คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายหากมีคนบอกว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถเข้าโรงภาพยนตร์เพื่อดูภาพยนตร์เหมือนคนปกติได้ ด้วยพื้นฐานของการเข้าโรงภาพยนตร์ก็จำเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัสทางการมองเห็นอย่างดวงตา

Read More

ดนตรีเพื่อผู้พิการ “โน้ตอักษรเบรลล์”

Braille-Note

อันเนื่องมาจากการเข้าใจถึงหัวอกความลำบากของนักดนตรี ที่เป็นผู้พิการทางสายตาด้วยกัน จึงทำให้ ยงสิทธิ์ ยงค์กมล เยาวชนไทยผู้มีความสามารถไปคว้ารางวัลด้านดนตรีจากสหรัฐมาครอง คิดหาวิธีนำเนื้อเพลงคลาสสิกของเหล่าศิลปินดัง ให้กลายมาเป็นโน้ตอักษรเบรลล์ เพื่อให้นักดนตรีผู้พิการเหมือนเขาสามารถเข้าถึงโน้ตเพลงได้อย่างสะดวกและเร็วขึ้น

Read More