เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอักษรเบรลล์

Braiiles6

  นวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้งานภาษาเบรลล์ เทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปไกลมากทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการอ่านและเขียนภาษาเบรลล์ มีทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตหนังสือออกมา

Read More

เตรียมตัวก่อนเริ่มต้นเรียนอักษรเบรลล์

Braiiles1

5 ขั้นตอนการเตรียมพร้อมสำหรับภาษาเบรลล์ การเรียนรู้ที่จะอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ในช่วงแรกเกิด และใช้เพื่อต่อยอดในองค์ความรู้ใหม่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างแม่นยำ และถูก

Read More

เกร็ดความรู้และที่มาของตัวอักษรเบรลล์

braille-letters

อักษเบรลล์ใช้สำหรับคนตาบอด ซึ่งที่มาของอักษรเบรลล์เกิดจาก หลุยส์ เบรลล์ เกิดอุบัติเหตุจากพ่อของเขาทำให้ตาบอดขึ้นตอนอายุ 3 ขวบ และพออายุได้ 4 ขวบ สภาวะของอาการเกิดรุนแรงขึ้นจึงทำให้เขา

Read More

โรงเรียนอักษรเบรลล์ต่างประเทศ

Braille12

เพอร์กิน โรงเรียนสำหรับคนตาบอดอันดับหนึ่งของโลก เพอร์กิน (Perkins) ถือเป็นสถานที่ ๆ ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดในการพัฒนาและช่วยเหลือการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไป หรือผู้

Read More