Touch Mapper แผนที่ 3 มิติ สำหรับคนตาบอด

Touch-Mapper-photo

อีกหนึ่งปัญหาของผู้พิการทางด้านสายตา กับการใช้ชีวิตประจำวัน นั่นก็คือการเดินทางไปในที่ไม่คุ้นเคย การจะดูถนนหนทางแบบคนทั่วไปก็ทำไม่ได้ นับเป็นปัญหาซึ่งยังกระทบต่อการใช้ชีวิตอยู่ แต่ตอนนี้มีผู้คิดค้นโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติมาทำแผนที่ โดยมันมีลักษณะของพื้นผิวซึ่งสามารถบอกตำแหน่งตลอดจนเส้นทางต่างๆ สำหรับผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ได้แล้ว

ผลงานชิ้นแรกเป็นโครงการของ Jason Kim นักศึกษาจาก Rutgers University รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งร่วมค้นคว้ากับอาจารย์ Howon Lee ในการทำแผนที่สำหรับผู้พิการทางด้านสายตา ไว้ใช้งานใน Joseph Kohn Training Center สถาบันฝึกอบรมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้มีปัญหาทางด้านสายตาใน New Jersey ทั้งในเรื่องการทำงานรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมันมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกซึ่งขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ มีขนาดเท่ากับ Tablet พื้นผิวจะเป็นแนวเพื่อบอกให้รู้ถึงตำแหน่งของทางเดินและห้องต่างๆ พร้อมคำอธิบายด้วยอักษรเบรลล์ เพื่อใช้บอกเส้นทางในอาคาร Joseph Kohn Training Center

ผลงานของ Kim และ Lee สร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ Joseph Kohn Training Center เป็นอย่างมาก โดยทั้งคู่ก็ได้ตั้งเป้าหมายในการทำแผนที่ 3 มิติ เพื่อขยายผลให้กว้างไกลต่อไป

ส่วนงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นผลงานของบริษัท Touch Mapper ซึ่งถูกพัฒนาโดย Samuli Kärkkäinen ชาวฟินแลนด์ โดยธุรกิจของ Touch Mapper นี้เป็นการรับผลิตแผนที่สำหรับผู้พิการทางสายตา จากการนำพลาสติกมาพิมพ์ 3 มิติเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามงานของ Touch Mapper นั้นมีความแตกต่างจากงานของ Rutgers University ตรงเน้นการทำแผนที่สำหรับอาณาเขตนอกอาคาร โดยใช้ภาพแผนที่ 2 มิติมาเป็นต้นแบบในการขึ้นรูป 3 มิติเพื่อพิมพ์ออกมาเป็นสิ่งจับต้องได้ โดย Touch Mapper รับผลิตแผ่นพลาสติก 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแรก ใช้อักษรเบรลล์มีขนาดเล็กพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดาย และแบบไม่ใช้อักษรเบรลล์ แน่นอนว่าก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับกลุ่มผู้อ่านอักษรเบรลล์ไม่ได้ หรือผู้เริ่มมีปัญหาสายตาตอนอายุมากแล้ว การพิมพ์แผนที่ของ Touch Mapper ได้พยายามเน้นสิ่งสำคัญซึ่งมีความจำเป็นจริงๆ เช่น บนมีการพิมพ์นูนเพื่อแสดงเส้นทางถนนในบริเวณนั้น แต่แนวทางเท้าซึ่งผู้พิการใช้เป็นทางเดิน จะถูกพิมพ์ให้นูนขึ้นมากกว่าบริเวณเป็นผิวถนน หรือถ้าสถานที่ไหนมีความสำคัญต่อผู้พิการ ก็จะมีการพิมพ์ทรงกรวยแหลม ณ สถานที่นั้น เป็นเหมือนกับการปักหมุดบนเพื่อแสดงความสำคัญนั่นเอง

โดยแผนที่ 3 มิติ สำหรับคนตาบอด ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอันน่าสนใจ และจะช่วยทำให้ชีวิตของผู้พิการดีขึ้นอย่างแน่นอน