เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอักษรเบรลล์

รูปแบบอักษรเบรลล์ต่างๆ

สื่อการเรียนรู้ของคนตาบอด

เกร็ดความรู้และที่มาของตัวอักษรเบรลล์

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอักษรเบรลล์

สิ่งที่น่าสนใจ

เตรียมตัวก่อนเริ่มต้นเรียนอักษรเบรลล์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

more...

โรงเรียนอักษรเบรลล์ต่างประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

more...

อุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

more...

Vision

ส่งเสริมผู้ที่สูญเสียการมองเห็นให้มีโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างความเท่าเทียมกันต่อสังคม

อุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์